Vietnam
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
16. Január 2021         Aktuálny čas vo Vietname
 

Články a reportáže

Danang

Danang, je pobre??né mesto v strednom regióne Vietnamu, je to miesto na relax s krásnymi zákutiami. Mesto Danang le??í pri planinách, kopcoch, horách, ostrovoch a mori a tak cíti?? zaru?ený stále svie??i vzduch. Je tu mierna klíma a mno??stvo historických a kultúrnych pamiatok v meste, ale aj jeho okolí. Asi 13 km východne od mesta je ve?ký Son Tra polostrov. Z dia?ky vyzerá ako ve?ký hríb, ktorý vystupuje 693 metrov nad vodou. Vrch sa tie?? volá Son Tra a oblieha ho nádherná biela pieso?ná plá??, ideálna na šport, rybár?enie alebo plávanie. Polostrov je národným parkom, ktorý je domovom rôznorodej škály divokých zvierat a rastlín. Starý les sa roztlieha na ploche 4370 hektárov. Mô??te si tu vychnutna?? romantickú krásu zeleného lesa, modrej hladiny mora, ?i nau?i?? sa nie?o o ??ivote tunajších rybárov a vychnutna?? ú??asné morské plody, ktoré vylovia.

Nie ?aleko od polostrova, smerom na juh je horský hrebe?? Ngu Hanh Son, ten je špeciálnou atrakciou tejto oblasti. Ide o vápencové vrchy a legenda hovorí, ??e morský drak sem pristál a nakládol dra?ie vajcia. Po 1000 d??och za?ali vají?ka praska?? a z jedného vyšla krásna diev?ina. Zo škrupiny sa vytvorilo 5 hôr, ktoré boli pomenované lordom Nguyenom po 5 elementoch: kov, drevo, voda, ohe?? a zem. Najsevernejšia hora je nazvaná Thuy Son (vodná hora), východná Moc Son (drevená hora), severná Kim Son (kovová hora), ju??ná Hoa Son (oh??ová hora) a stredná Tho Son (hora zeme). Hoa Son v skuto?nosti pozostáva z dvoch malých vrchov, Duang Hai Son a Am Hoa Son. Takto mô??te poveda??, ??e Ngu Hang Son sa skladá zo šiestich vrchov. Tieto susedia s Non Nuoc plá??ou, jednou zo 6 najkrajších na svete.

Severne od Danangu je ?alšie pohorie Truong Son, s prastarým lesom a bohatou faunou aj flórou. Okrem toho sú tu nádherné dom?eky vo francúzskom štýle. V oblasti Ba Na, ?alším horským hrebe??om, sú dobre vybavené turistické zariadenia, zah???ajúc vily, reštaurácie, moderné lanovky smerom z Vong Hguyet kopca na najvyšší vrch vo výške 1400 metrov nad morom. Z hora, sa objaví krásna ponoráma Danangu s brehmi rieky Han.

Ke? neprší na vrchole Ba Na, niekedy je mo??né zazrie??, ako prší ni??sie. Na Ba Na sa po?asie ?asto meni a ?udia tak za??ijú aj 4 ro?né obdobia po?as jedného d??a.

Opúš??ajúc centrum Danangu a smerom na sever je Hain Van Pass, impozantný obraz vytvorený prírodou. Z vrchu Hai Van Pass je opa?? vidno pohlad na Danang, mladé mesto, ktoré sa mení ka??dý de??.

Zájazdy a letenky Vietnam
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb vo Vietname. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Vietnamu, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Vietnamu
Aktu??lne po?asie vo Vietname
Hanoi
max. 20 ° C
min. 17 ° C
Nha Trang
max. 25 ° C
min. 18 ° C
Saigon
max. 32 ° C
min. 21 ° C
Danang
max. 22 ° C
min. 18 ° C
Phan Thiet
max. 31 ° C
min. 20 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Dong
Vietnam
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.