Vietnam
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
16. Január 2021         Aktuálny čas vo Vietname
 

Články a reportáže

Chr??m kr???a Quanga Trunga v Nghe An

Provincia Nghe An je známa pre svoje historické pamiatky a ú??asnú okolitú krajinu zahr???ajúcu Cua Lo plá??, Kim lien pamiatku, An Duong Vuong chrám a Pu Mat národný park. Ka??dopádne, hocikto, kto príde to tejto oblasti sa ur?ite musí zastavi?? v chráme krá?a Quanga Trunga. Táto pamiatka je na hore Dung Quyet ako pocta k vládcovi, národnému a ve?mi uznávanému hrdinovi Vietnamu. Hora Dung Quyet, le??í pri meste Vinh v centrálnej provincii Nghe An. Je príjemným úkrytom pred rušným mestom a tie?? miestom pova??ovaným za krajinu štyroch nadprirodzených bytostí: draka, jednoro??ca, korytna?ky a fénixa.

Turisti musia vyliez?? 400 schodov, aby sa dostali na vrch, kde ich zachváti pocit majestátnosti a starovekosti, tie?? ve?kého nekone?ného priestoru. Z vrchu mesta Vinh vidno idylicky sa tiahnúci obraz od vrchov a?? k planinám, so zelenajúcimi sa borovicami, farmami, riekami, vysokými budovami vyrastajúcich pri brehoch riek a ruchu ka??dodenného ??ivota reštaurácií, kavriarní, chrámov a miest so zábavou. Chrám bol vybudovaný pod?a pravidiel krá?ovskej architektúry, obsahujúci nádvorie, ktoré tvorí srdce chrámu, centrálneho palácu a háremu. St?py sú vyrezávané vzormi z dynasie Nguyen a strecha je vytvorená z dvoch vrstiev tenkých bambusových dla??di?iek. Steny a podlaha sú postavené z tehál a kame??a.

Práce boli dokon?ené v roku 2003, odzrkad?ujúc charakter a duchovnú kultúru dynastie Nguyen. V chráme sa tie?? nachádza Tay Son múzeum, Nghe An múzeum, etnická kulinárska zóna, vtá?í dvor, zóna pre ?udové hry a tradi?né remeselné dedinky. Ka??doro?ne sa tu koná ceremónia v decembri na uznanie a pripomenutie ví??aztva hrdinov proti Quing úto?níkom.

Zájazdy a letenky Vietnam
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb vo Vietname. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Vietnamu, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Vietnamu
Aktu??lne po?asie vo Vietname
Hanoi
max. 20 ° C
min. 17 ° C
Nha Trang
max. 25 ° C
min. 18 ° C
Saigon
max. 32 ° C
min. 21 ° C
Danang
max. 22 ° C
min. 18 ° C
Phan Thiet
max. 31 ° C
min. 20 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Dong
Vietnam
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.