Vietnam
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
31. Júl 2021         Aktuálny čas vo Vietname
 

Články a reportáže

Oblas?? Goldeny Valley, usadená okolo 10 kilometrov od centra Dalatu, má nekoe?né borovicové lesy, necháva turistov v nemom ú??ase nad nádherou prírody. Golden Valley predstavuje harmóniu prírodnej aj ?lovekom vytvorenej krásy. V tieni borovíc a v zelenej tráve je ve?ké mno??stvo ...
Dalat, mesto obklopené hmlou a borovicami, je domovom imigrantov z centrálnych oblastí, ako Thua Thien Hue a Quang Nam, ale taktie?? zo severu. Mo??no práve toto je dôvod, pre?o majú turisti mo??nos?? ochutna?? ve?a typických druhov jedál z rôznych regiónov v takomto malom meste. Po ú??asných potulkách ...
Provincia Nghe An je známa pre svoje historické pamiatky a ú??asnú okolitú krajinu zahr???ajúcu Cua Lo plá??, Kim lien pamiatku, An Duong Vuong chrám a Pu Mat národný park. Ka??dopádne, hocikto, kto príde to tejto oblasti sa ur?ite musí zastavi?? v chráme krá?a Quanga Trunga. ...
Danang, je pobre??né mesto v strednom regióne Vietnamu, je to miesto na relax s krásnymi zákutiami. Mesto Danang le??í pri planinách, kopcoch, horách, ostrovoch a mori a tak cíti?? zaru?ený stále svie??i vzduch. Je tu mierna klíma a mno??stvo historických a kultúrnych pamiatok v meste, ale ...
U?? po roky, vietnamci praktizovali ve?a uctieva?ských rituálov. Napríklad krá?ovská uctieva?ská ceremónia, Nam Giao ceremónia, Xa Tac rituál oddanosti, ktorý bol zaradený do zoznamu Dai Tu, predtým Trung Tu a Quant Tu ngyenskými krá?mi a patril medzi najdôle??itejšie ...
S jeho prekrásnymi ostrovmi a jasky??ami je Halongský záliv – "Záliv zostupujúcich drakov" –jednou z najkrajších vietnamských oblastí. Ak chcete cestova?? do ú??asných miest a monumentov mestského Vietnamu, návšteva Halongského zálivu nezanechá pochybnosti ...
Zájazdy a letenky Vietnam
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb vo Vietname. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Vietnamu, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Vietnamu
Aktu??lne po?asie vo Vietname
Hanoi
max. 34 ° C
min. 28 ° C
Nha Trang
max. 33 ° C
min. 26 ° C
Saigon
max. 31 ° C
min. 25 ° C
Danang
max. 35 ° C
min. 28 ° C
Phan Thiet
max. 32 ° C
min. 25 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Dong
Vietnam
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.